ADGANGSREGLER

Mange har spurgt ind til adgangsregler og vi har lavet en oversigt, som du kan finde her. Tryk på Læs mere.

Adgang til Søbadet styres af dit medlemsskab. Information om medlemsskaber, se under MEDLEMSSKABER 

Her kan du se, hvad de forskellige medlemsskaber giver adgang til gennem hele året.

Prev Informationsmøde GENTOFTE RÅDHUS

Leave a comment

Her er ingenting at se.