Inviterer du gæster

Inviterer du gæster

Gæsterbilletter & ansvar

Venner og familie

Som medlem på Søbadet har du mulighed for at købe 10  gæsterbilletter om året. Gæstebilletterne kan anvendes i vinterperioden, så du kan invitere familie og venner med på en badetur.

Dine gæster er muligvis ikke vinterbadere endnu og derfor skal du være ekstra opmærksom på de hensyn der skal tages!

Principperne for gæster er helt enkle; du har ansvaret for dine gæster på Søbadet.

Charlottenlund Søbads rammer og regler skal selvfølgelig overholdes og følges, også af dine gæster. Derfor tager du tager hånd om, at både gæster og andre medlemmer får en god badeoplevelse sammen. 

Gennemgå rammer og regler OG de 8 vinterbaderåd INDEN I kommer på Søbadet, så alle er forberedt og klar til en herlig oplevelse.

Gæstebilletterne følger dit medlemskab og kan købes på din profil under LOG-IN

Du kan max købe 2 gæstebilletter ad gangen, som skal anvendes INDEN du igen kan købe nye gæstebilletter.

Skønt at dele en god oplevelse med familie og venner
Her er ingenting at se.