Bestyrelsen

Søbadets bestyrelse

entusiasme & arbejdsglæde

Et team på 7

Charlottenlund Søbad ledes af en kompetent bestyrelse på 7 personer; 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Det er bestyrelsens opgave at drive Søbadet, så vi forsat har en sund og bæredygtig forening.

Bestyrelsen varetager Søbadets strategi  både lige nu og på den lange bane. Der arbejdes konstant med vedligeholdelsesplaner og investeringer for Søbadets aktiver, så foreningen kan fastholde den høje standard af vores smukke gamle badeanstalt.

Det er nemt og enkelt at følge bestyrelsesarbejdet gennem referaterne fra de almindelige bestyrelsesmøder, strategiseminaret een gang om året samt generalforsamlingen. Alle referater kan tilgås her fra siden.

Det er også her du finder bestyrelsens forretningsorden og foreningens vedtægter.

 

Hvem er hvem?

Bestyrelsen i 2022/2023  består af følgende medlemmer:

Formand Bent Jørgensen (3)

Kasserer Lotte Mærsk (7)

Næstformand Lise Bak (4)

Peter Schnettler Kristensen (2)

Karen Sophie Lerhard (5)

Suppleanter:

Ole Bjarum (6)

Peter Krag-Halling (1)

 

NB Tallene i parantes henviser til placering på coverbilledet øverst set fra venstre mod højre.

KJ4A6449
Lise Bak, Peter Krag-Halling, Ole Bjarrum, Karen Sophie Lerhard, Peter Schnettler Kristensen, Lotte Mærsk, Bent Jørgensen
Her er ingenting at se.