Misbrug af medlemskab

Misbrug

overholdelse af regler og rammer

Medlemmer af Søbadet er ansvarlige for at overholde regler og rammer

For at bevare badekulturen og den fine stemning på Charlottenlund Søbadet har vi i fælleskab besluttet regler og rammer for adfærd på Søbadet.

Reglerne er få og til at huske, da vi ved at alle medlemmer ønsker at yde udvidet hensyn til hinanden.

Se rammer og regler for hhv, Vinterbadning og Sommerbadning

Hvis du bare husker at være venlig, rummelig og omsorgsfuld, så går det alt sammen.

Misbrug af nøglebrik

Misbrug af din personlige nøglebrik, er misbrug af dit medlemskab.

Din nøglebrik er personlig og kan udelukkende anvendes til adgang på Charlottenlund Søbad for dig. Du kan ikke låne din brik ud eller give adgang til andre gennem karrusellen.

For at understøtte denne bestemmelse bliver der udtaget kontrollister et par gange om måneden, så vi sikrer nøglebrikkens personlige anvendelse.

Husk at du som medlem har mulighed for at invitere gæster med på en badetur ved at anvende tilkøb af gæstebilletter.

Misbrug af dit medlemskab kan føre til karantæne eller i yderste konsekvens bortvisning som medlem af Charlottenlund Søbad.

Vi har i øjeblikket mere end 3500 personer stående på venteliste, som tålmodigt venter på deres tur!

Her er ingenting at se.