Generalforsamling

Generalforsamling 2021

VIrtuel event

Generalforsamlingen 2021 er virtuel pga. Covid-19.

Hvornår

 • 25. marts 2021
 • 25. marts 2021
 • 17:00
 • 19:00

Hvor

 • Zoom Event, , ,
 • Denmark

Generalforsamling 2021

Generalforsamlingen bliver afholdt virtuelt pga. Covid-19.

Bestyrelsen har grundet de fortsatte Corona begrænsninger besluttet også i år, at afvikle foreningens ordinære generalforsamling online.

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Aflæggelse og godkendelse af beretning og regnskab
 3. 3. Godkendelse af budget; herunder fastsættelse af kontingent for 2021
 4. Behandling af fremsatte forslag
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 6. Valg af revisor
 7. Eventuel

Årsberetning 2020, godkendt revideres Årsrapport 2020 samt budget for 2021 

 1. Årsberetning 2020
 2. Søbad Årsregnskab 2020
 3. BUDGET 2021
 
Alle medlemmer modtager senest mandag den 18. marts et link og en vejledning til at deltage i generalforsamlingen on-line fra egen computer. Der åbnes for adgang til mødet på nettet 45 min før, hvor der om nødvendigt vil være mulighed for at benytte en telefonisk Hotline. 
 
Vi opfordrer venligst til, at spørgsmål i forbindelse med afholdelsen af denne on-line Generalforsamling afventer vejledningen, der som nævnt udsendes senest 18. marts 2021.
 
 
 
 
Her er ingenting at se.